Udruga braniteljica Domovinskog rata RH

Janaf Sponzor godišnjeg susreta braniteljica u Vukovaru 2023-e.

Janaf Sponzor godišnjeg susreta braniteljica u Vukovaru 2023-e.

Natječaj za najljepšu neobjavljenu domoljubnu pjesmu, pod nazivom „GRAD U ŠKOLJCI”

Datum objave: 27. lipnja 2022.

UDRUGA „BRANITELJICE DOMOVINSKOG RATA RH“ Trg hrvatskih branitelja 1,  32000 Vukovar

broj žiro računa: 2360000-1102256220;  IBAN: HR9523600001102256220

OIB:88532144098;  MB: 2834146

Kontakt telefoni: 091/722-65-92 i 091/367-86-24

e-mail: udruga.bdrrh@gmail.com

Pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, Udruga „Braniteljice Domovinskog rata RH“, dana 15. lipnja 2022. godine raspisuje natječaj za najljepšu neobjavljenu domoljubnu pjesmu, pod nazivom „GRAD U ŠKOLJCI“.

 

            Od 2013.g. do 2017.g. festival za najljepšu neobjavljenu domoljubnu pjesmu održavao se pod nazivom „Pjesmom protiv zaborava“. Od 2018.g., u spomen na vukovarskog branitelja i pjesnika Darka Dombaja, festival nosi naziv „Grad u školjci“, po njegovoj zbirci vukovarskih elegija.

 

 1. Na natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.
 2. Sudionici natječaja mogu dostaviti samo jednu pjesmu, pisanu čitko ili tiskanu na računalu ili pisaćem stroju.
 3. Pjesma mora biti pisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
 4. Tema ovogodišnjeg festivala je u širem smislu Domovinski obrambeni rat u Hrvatskoj, domoljublje i rodoljublje.
 5. Pjesma ne smije biti duža od 30 (trideset) pisanih redova, računajući i naslov i razmake između strofa ako ih ima.
 6. Do trenutka objave rezultata, pjesma ne smije nigdje biti objavljena.
 7. Pjesma mora biti pisana u pet kopija i potpisana isključivo zaporkom (šifrom), koja ne smije biti uvredljiva ili neumjesna.
 1. Kopije treba staviti u veću kuvertu. U njoj se treba nalaziti i manja, zalijepljena kuverta, na kojoj se izvana treba nalaziti samo zaporka (šifra), a u kojoj se nalazi papir s podacima o autoru – ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona i e-mail na koji se može kontaktirati natjecatelja te obvezno kratki životopis.

Dakle, IME AUTORA PJESME NE SMIJE BITI VIDLJIVO OSIM KADA SE OTVORI MALA KUVERTA. Na velikoj kuverti, na poleđini, NE SMIJE pisati ime ili adresa pošiljatelja.

Zamolba autorima, naime, kako je iskustvo do sada pokazalo sve vaše pjesme ne stignu do nas (informacija od samih autora); imamo problem sa „Hrvatskom poštom“, stoga vas zamoljavamo da na poleđini velike koverte napišete samo vašu zaporku (šifru) i ako želite znati da li je stigla do nas kontaktirajte nas nekih 10-ak dana od dana slanja (jer npr. pošta od Zagreba do Vukovara putuje 10-ak dana).

 1. Sve pjesme koje udovoljavaju gore navedenim kriterijima, moraju na adresu J. J. Strossmayera 4 P.P. 38, 32000 Vukovar, (s posebnom naznakom za natječaj „GRAD U ŠKOLJCI“), stići najkasnije do 30. rujna 2022.g., što je i konačan nadnevak na poštanskom pečatu. Tekstovi poslani         nakon određenog nadnevka neće se razmatrati.
 2.  Pristigle radove, zasebno, ocjenjivat će četveročlano prosudbeno vijeće. Nakon vrednovanja pristiglih radova i obrade podataka rezultati će biti objavljeni na našoj web stranici (braniteljicedomovinskograta-hr.hr) krajem listopada ili početkom studenoga.
 3. Autori plagijata u obrazloženju diskvalifikacije bit će javno navedeni na finalnoj večeri festivala i putem medija.
 4. Prijavom na natječaj, smatramo da su sudionici dali dopuštenje  za objavljivanje i izdavanje pjesama u organizaciji Udruge “Braniteljice Domovinskog rata RH”, te pristigle pjesme ne vraćamo autorima (ostaju u arhivi Udruge sa svim ostalim dokumentima festivala za 2022. g.)
 5. 10 (deset) prvoplasiranih pjesama, uz prigodne nagrade i zahvalnice pročitat će se na Večeri domoljubne poezije, u organizaciji Udruge “Braniteljice Domovinskog rata RH” koja će se održati u sklopu programa „Dani sjećanja na žrtvu Vukovara“, 16. studenoga 2022. g..  30 (trideset) prvoplasiranih pjesama objavit će se u 10. Zborniku domoljubnih pjesama u nakladi Udruge „Braniteljice Domovinskog rata RH“. (pogledajte napomenu)

 

Udruga „Braniteljice Domovinskog rata RH“ ovim natječajem želi  prije svega potaknuti pisanje

domoljubne poezije kako bi se kroz riječ i stih očuvale vrijednosti Domovinskog obrambenog

rata, ali i sačuvala sjećanja na sve poginule, nestale i umrle braniteljice i branitelje.

 

NAPOMENA:

 

Točka 13. ovog natječaja – održavanje finalne večeri, ovisi o epidemiološkim mjerama zaštite protiv virusa covid-19 ili neke druge epidemije. Sve promjene vezane za održavanje ili neodržavanje finalne večeri pravoremeno će biti objavljene na našoj web stranici.

Hvala Vam na razumjevanju

 

U Vukovaru, 15. lipnja 2022.g.

 

Preuzmi Natječaj